دستیار شما در مدیریت استخر و مجموعه ها و پارکهای آبی
دسته: <span>امکانات نرم افزار</span>

مجموعه متنوع از انواع کارت استخر و کارتهای آموزشی

ثبت و مدیریت قراردادها تنوع زیادی از انواع کارت‌ و بلیط استخر (جلسه‌ای، اشتراک و زمانی) کارت‌های جلسه‌ای با محدودیت تاریخ کارت‌های جلسه‌ای کارت‌هایی می‌باشند …