مدیریت کاربران

نرم افزار دارای قابلیتهای زیادی برای مدیریت کاربران نرم افزار می باشد از جمله:

  • قابلیت تعریف هر تعداد کاربران نرم‌افزار
  • قابلیت تعریف سطوح دسترسی متفاوت برای هر یک از کاربران (محدود کردن دسترسی)
  • عدم محدودیت در تعداد کاربران و تعداد کامپیوترها
  • فعال و یا غیر فعال کردن کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.